BeaVeilederTjeneste.com

Velkommen til

Bea VeilederTjeneste

 

 

Jeg er å treffe i Sariel Butikk og Behandlingssenter, Strømsveien 56b, 2010 Strømmen.

Det jeg kan tilby deg av tjenester er Kanalisering, Tarot, Healing, Indre Reiser, Intuitiv Coaching, Whiplash/Lockfoot terapi behandling.

Mer utfyllende informasjon vil du finne under de respektive faner ved å klikke på dem.

 

Ønsker du en Kanalisering,Tarotspåing, Guidet Fjernhealing kan dette også gjøres utenom kontortid over telefon.

 

Nyheter

Din nyhet

08.11.2016

Indre fred
Uansett hvor fortvilet du er.
Uansett hvor vanskelig du syntes verden er,
er det du som skaper din virkelighet ut i fra alle de muligheter som ligger der.

Hva du tenker og hvordan du tenker påvirker dine handlinger og igjen din virkelighet.

Nå er det slik at alle mennesker tenker forskjellig.
Har forskjellige opplevelse og ikke minst forskjellige agendaer.
Men, vit mine venner - ikke alle har en agenda eller en forventning om en situasjon.

Hva som trigger en persons følelser skaper bevegelse i tankeflom og handlingsmønster.
Så, når du blir trigget vær oppmerksom på at noe i deg og ditt følelsesliv får satt en finger på.
Det er noe som skal bearbeides for forløsning.
Så, vær glad for hvert punkt som blir trykket på.
For forløsning, i høyere forståelse om deg selv vil komme fram,
som en kjærlighet til deg selv.

De gangene du føler en reaksjon på en tanke og handlingsmønster framkallet av andre eller deg selv,
ta det i mot som en gave, som et dypere innblikk i deg selv.

Fred skaper fred.
Dramatikk skaper drama.

Derfor lever man i en bølgedal.
Det går opp og det går ned jo dypere man dykker i sitt indre for å finne fred.

Så, vær takknemlig på din vei i møte med dine medmennesker.
Mange skatter vil du finne hvis du er åpen for det og ønsker indre fred.

Tekst jeg kanaliserte juli 2015
som jeg ønsker å dele med dere.

Lagre

Lagre

Lagre

Din nyhet

07.11.2016